06 มิถุนายน 2553

เสวนาเรื่องการประกันภัยในยุคปัจุบัน

21-03-2553
การเสวนาที่โรงแรมไพลิน เวลา 13.30 น. คนฟังประมาณ 200 คน
ร่วมกับ สนง.ประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก
โดย ปาฏิหารย์ ประกาศสัจธรรม

“ความสำคัญของการประกันภัยต่อการประกอบธุรกิจในยุคการค้าเสรี”

1.การประกันภัย ในมุมมองของเรา
สมัยก่อนการประกันภัยเรารู้กันเพียงแต่ว่า การประกันไฟ การประกันชีวิต แถมยังมีการบอก ราวกับว่าเป็นการขายสินค้าเช่น ถ้าเสีย แขน จะได้กี่บาท ถ้าเสียตาข้างเดียวจะได้ตังเท่าไหร่ ทำอย่างกับว่า นำอวัยวะมาขาย เป็นชิ้นๆ
แต่ในการประกันภัยในปัจจุบันนั้น กับมีการเสนอขายที่ ดูดียิ่งขึ้น

2.ยุทธศาสตร์ของภาคธุรกิจในยุคการค้าเสรีของประเทศเรา
- ภาคธุรกิจ
การค้าขายในยุคปัจจุบัน มีการค้าแบบ ไร้พรมแดน มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ถ้าโฟกัสให้เล็กลงมาหน่อยก็ ระดับภูมิภาค กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อาจจะมีการขนส่ง ระดับภูมิภาค มีการประกันภัยในระดับนี้หรือไม่ เช่นส่งสินค้าไปทางรถยนต์ ไปลาว หรือเวียดนาม เพราะเมื่อก่อนเราเห็นแต่การประกันภัยทางทะเล

- ภาคเกษตร
การประกันภัย คิดกันแล้วหรือยังเรื่องเกี่ยวกับ การรับประกันราคาพืชผลการเกษตร การประกันความเสียหาย จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

3. ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในยุดการค้าเสรี
- แนวโน้ม คนเราจะอยู่ในบ้านมากขึ้น การติดต่อซื้อขาย ผ่านเครื่องมือต่างๆในโลกไซเบอร์ ไม่ต้องออกไปหาซื้อสินค้าในโลกจริงๆ อาจจะซื้อหาในโลกไซเบอร์โดยซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต แม้นกระทั่งการประกันภัย ประกันชีวิต หลายๆท่านคงได้รับอีเมล์เสนอขาย ประกันภัย พรบ. ประกันชีวิตทาง อินเตอร์เน็ต แม้นคนในยุคเราๆ แก่ๆ อาจจะไม่สนใจ เพราะเรา ได้พบกับคนมานำเสนอจริงมามากแล้ว ดังนั้นการนำเสนอทาง อีเมล์ อาจจะไม่สนใจ แต่ คนรุ่นใหม่ล่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่า การซื้อสินค้า ในเวปไซค์ ในปัจจุบันนี้ มีการขยายตัวไปอย่างมหาศาล
- การค้าในโลกไซเบอร์ ปัญหา อยู่ที่ความไว้วางใจในการค้าของคู่ค้าทั้งสองฝ่าย น่าจะหาคนประกันทางด้านนี้ บ.ประกัน ควรคิดวิธี หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา

4. การประกันภัยในยุคการค้าเสรี
- แนวโน้ม
การประกันภัยในยุคนี้ เพื่อก้าวให้ทันในยุดการค้าเสรีนี้ น่าจะมีการหา นวัตกรรมใหม่ ควบคู่ กับการทำธุรกิจ ยุคใหม่นี้ด้วย
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- การประกันภัย ธุรกิจ ในเวปไซค์
- การประกันสินค้าที่ต้องส่งให้ถือมือลูกค้า
- การประกันการเสียหายจากการขนส่ง
- การประกันการชำระเงิน ของคู่ค้า
- การประกันภัย ธุรกิจ ระหว่างประเทศใกล้เคียง
- การประกันภัยเรื่องการผ่านแดน ระหว่างอนุภูมิภาค ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Servince City)และมีความปลอดกัย (Safe City)
เป้าประสงค์
เป็นศูนย์กลางบริการด้านการส่งสินค้าและผู้โดยสาร
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง
เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province)เพื่อเสริมสร้างไปสู่ความเป็นประเทศไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
ภาครัฐและเอกชนมีการบริการที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด
เป็นศูนย์กลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนล่าง และระดับประเทศ ตลอดจนใหการบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นเมืองที่ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น