06 มิถุนายน 2553

4.แก้ปัญหา..เริ่มที่ชนชั้นกลาง

4. แก้ปัญหา..เริ่มที่ชนชั้นกลาง
รัฐลงทุน เมกกะโปรเจค และต้องช่วยเกษตรกร รากหญ้าก่อน เสียงตะโกนก้องมาตั้งแต่เริ่มมีการตั้งรัฐบาลใหม่ หลัง ๑๙ กันยายน 2549 มาโดยตลอด.
อยากตั้งคำถามว่า..ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มชนชั้นกลาง พ่อค้า แม่ขาย ล่ะครับ...รัฐบาลเอาเขาเหล่านั้นไปไว้ไหน และรัฐให้อะไรแก่เขาบ้าง ? ทั้งๆที่เขาเหล่านั้น เป็นผู้ชำระภาษีมากที่สุด...
การแก้ไขปัญหาของทุกรัฐบาล มักจะเริ่มต้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร ระดับรากหญ้าโดยผ่านหน่วยงาน ซึ่งคงเหมือนกับไอศกรีมแท่ง ที่เรารู้จักกัน กว่าไอศกรีมแท่งนั้นจะไป ถึงมือ.. ถึงปาก.. เกษตรกรรากหญ้า มันคงละลายไปกับหน่วยงานระดับต้นๆ คนละหนุบ คนละหนับ ไปเสียมาก.
ไม่ใช่ว่า ภาคเกษตรกร ไม่สำคัญ แต่ปัจจุบันหลายสิ่งในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการสำรวจของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ผ่านมา เราพบว่า..ประชากร 65.5 ล้านคน ขณะนี้เป็น แรงงานภาคเกษตรกรมีอยู่ส่วนน้อยประมาณ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนแรงงานนอกภาคเกษตรกร มีอยู่ประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ สำหรับแรงงานจริงๆแล้วที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปีนั้น เป็นเกษตรกร ประมาณ 15 ล้านคน ภาคแรงงานทางอุตสาหกรรม ลูกจ้างทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า มีอยู่ประมาณ 23 ล้านคน ที่เหลือคือ ข้าราชการทุกเหล่า นักเรียน นักศึกษา เด็ก คนชรา อื่นๆ
โครงการเมกกะโปรเจค ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดงานในกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการรถไฟฟ้า การอัดฉีดเงินจากภาครัฐจนถึงบัดนี้ยังไม่เป็นที่ตกลง การดำเนินโครงการ ยังอืดเป็นเรือเกลือ ไม่เห็นเม็ดเงินตกไปสู่ส่วนใดของประชาชน
สำหรับภาคประชาชนรากหญ้า ที่รอเม็ดเงินมาช่วยด้านต่างๆก็ยังเชื่องช้าเหมือนเดิม
ก่อให้เกิดความขัดสนและขาดสภาพคล่องไปตามๆกัน.
ครับ..นี่คือระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่ง ที่กำลังรอจังหวะให้เกิดการระเบิดอยู่ ถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถสร้างสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ..คาดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ คงเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยิ่งดูจากดวงเมืองของเรา จะเห็นการโคจรของดาวอังคาร (๓)จร ในดวงเมือง ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคมนี้ ดาวอังคารได้ย้ายจากเรือน ลาภะ เข้าเรือนวินาส อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขึ้นในแวดวง ผู้กุมอำนาจ
ครับ..ดาวอังคาร ดาวแห่งการทหารและการใช้กำลัง ปีนี้ทำหน้าที่ ปุตตะ(การเริ่มต้น) และกัมมะ(การปฏิบัติการ) แฝงความหมายเดิมของกดุมพะ (การเงิน) เริ่มโคจรเข้าเรือนวินาส (การคาดไม่ถึง,อยู่เบื้องหลัง,ลับๆ)ของดวงเมือง..
ผู้กุมอำนาจ เริ่มปฏิบัติ การแนวใหม่ มีการใช้เงินแบบลับๆให้เกิดผลบางอย่างทางการเมืองที่ชาวบ้านอย่างเราๆอาจจะคาดไม่ถึง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร และการเมืองอย่างจริงจัง..
จากการที่ขุนทหารเคยเป็นเป้าให้ฝ่ายตรงข้าม ล่อเป้า จะมีการหลบเข้าสู่หลังฉาก และเกิดการเอาคืนในที่สุด..
และสิ่งน่ากังวลที่สุด คงเป็นประชาชนกลุ่มชนชั้นกลาง ที่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบสัมมาอาชีพ จะได้รับผลกระทบจากเกมส์เหล่านี้มากที่สุด เพราะรัฐบาลมักจะมองข้าม และคิดว่าชนชั้นกลางนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยภาครัฐไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ถ้ารัฐบาลยังคิดแบบนั้น..
สักวัน..ถ้าชนชั้นกลางล้มครืนลงแล้ว เมื่อนั้นมันจะดึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศตามไปด้วย..!!

ปาฏิหาริย์
Rahoo89@gmail.com
ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น