10 ตุลาคม 2553

14.ภพในโหราศาสตร์ไทย (3)

14.ภพในโหราศาสตร์ไทย (3)
              ภพที่ 6 เรียกว่า ภพอริ   เป็นภพที่ต้องใช้วิจารณญาณในการพยากรณ์มาก เป็นภพที่มีความหมายกว้างขวางมาก ชื่อของภพทำให้มีผู้เข้าใจผิดคิดแคบๆว่าเป็นเพียง อริ-ศัตรู เท่านั้น จริงๆแล้วภพนี้มีความหมายทั้งคุณและโทษ ทั้งบวกและลบ ความหมายหลักๆคือ อุปสรรค การขัดแย้ง การต่อต้านขัดขวาง การคัดค้าน ความทุกข์ยาก ความยุ่งยากเดือดร้อน อุบัติเหตุ การข่มเหง ข่มขู่ ทำร้าย วิวาท ความดื้อดึง ความจำเป็น การฝ่าฝืน ในทางบวกความอดทน ความมานะพยายาม การต่อสู้ดิ้นรน ความเพียร ความไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ ก็คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความเป็นอริ เป็นสิ่งที่เป็นโทษทุกข์ ตามความหมายของภพนี้ทั้งสิ้น คือการขัดขวาง คัดค้าน โต้แย้ง ข้อพิพาท รวมถึงการระงับ ยับยั้ง รุนแรงบังคับวิวาท ทำร้าย อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดให้เดือดร้อน ยุ่งยาก ความเป็นศัตรู ความประสงค์ร้าย เหตุการณ์ที่มาจากศัตรู  การสอบสวน หาความผิดเพื่อลงโทษ การตรวจสอบ การแข่งขัน    คดีความ การประมูล การต่อสู้ สิ่งของ ก็คือ สิ่งของที่เป็นอรินั่นเอง คือ เครื่องกีดขวาง เครื่องใช้ในการต่อสู้ ทรัพย์พิพาท สังเกตได้ว่าความหมายค่อนข้างจะมาก เป็นนามธรรมก็เยอะ
ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคล ก็คือ บุคคลที่เป็นความหมายของอรินั้นเอง คือ ศัตรู คู่ต่อสู้ คู่ความ ทนายความ มวย คู่แข่ง ส่วนสถานที่ ก็เป็นสถานที่มาจาก ความหมายหลัก เช่น สถานที่บวกอุปสรรค-อริ  เช่น เขตหวงห้าม สถานที่บวกลำบาก คือ ทางทุรกันดาร สถานที่บวกขัดขวาง คือ เขื่อน ประตูน้ำ สถานที่บวกต่อสู้ คือ สนามรบ ยุทธภูมิ และสนามมวย
      ข้อสังเกตจากดวงชะตาเมือง  เจ้าเรือนอริจรปีนี้คือ ดาวพฤหัส(๕)แฝงความหมายของเรือนศุภะ กำลังโคจรอยู่ในเรือนมรณะ ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง หรือ เกจิอาจารย์ระดับสูงจะมีอันเป็นไป  โดยเฉพาะก่อนกลางเดือนพฤศจิกายน และเจ้าเรือนอริเดิมคือ ดาวพุธ(๔)แฝงความหมายเดิมที่มาจากเรือนวินาสน์ โคจรที่เรือนสุหัสชะ โจรก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธในการโจมตี  ระวังการโจมตีรูปแบบใหม่ๆที่คาดไม่ถึง.

 ภพที่ 7 เรียกว่า ภพปัตนิ  หรือ ราศีที่ตรงกันข้ามกับราศีแห่งลัคนา เป็นภพแห่งความหมายถึง การร่วมรัก ร่วมชีวิต ซึ่งหมายถึง คู่สมรส หรือ การเป็นสามีภรรยา ครอบครัว การร่วมงาน การร่วมทุน (สุดแต่การร่วมจะผนวกเข้ากับเรื่องใด) เมื่อมีการร่วมก็ย่อมเกิด การแบ่งปัน จึงหมายถึง การแบ่งส่วน ผ่อนส่ง จัดสรร คู่สัญญา ส่วนแบ่ง ถ้าเป็นเหตุการณ์  หมายถึง  ความรัก ความเสน่หา การสมรส แต่งงาน การจัดสรร หุ้นส่วน  แบ่งเป็นส่วนๆการร่วมทำ กิจกรรม ผลส่วนแบ่ง การไกล่เกลี่ย ปรองดอง ถ้าเป็น สิ่งของ  คือ  ส่วนที่แบ่ง ชิ้นส่วนอันเป็นส่วนประกอบ ส่วนแบ่งบวกเงิน หมายถึง ค่าจ้าง เงินเดือน เงินค่าแรง เงินผ่อนชำระ ความรัก ความเสน่หาบวกยา หมายถึงยาที่บำรุงเซ็ก ถ้าเป็นบุคคล ก็คือ  สามี ภรรยา บุคคลในครอบครัว คู่รัก หุ้นส่วน คู่สัญญา เพศตรงข้าม ฝ่ายตรงกันข้าม (ซึ่งมาจากความหมายของภพที่ตรงกันข้ามกับลัคนา) คู่แข่งก็ใช่ ถ้าเป็นสถานที่  คือ  สถานที่ตรงกันข้าม คนละฟาก ทางที่สวนมา ถ้าหมายถึงห้อง จะเป็นห้องนอน ส่วนแบ่งบวกที่ดิน หมายถึง ดินจัดสรร ส่วนแบ่งบวกอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงตึกแถว คือ ตึกแบ่งเป็นห้องๆ บริษัทหุ้นส่วน สถานที่แห่งกามวิสัย ซ่องโสเภณี หรือ สถานที่มีบรรยากาศแห่งกิเลส และความรื่นรมย์ในกิเลส
        ในดวงชะตาเมือง ดาวเสาร์(๗) เป็นเจ้าเรือนปัตนิจรที่กำลังโคจรอยู่ที่เรือนพันธุมาเป็นเวลานานนั้น  กำลังจะเคลื่อนเขาสู่เรือนปุตตะ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ที่จะถึงนี้  จะมีการจับขั้วของนักการเมืองเก่า กับกลุ่มอำนาจทหารที่เริ่มจะเข้ามาสู่วังวนของการเมือง เพื่อเริ่มต้นภารกิจใหม่ๆ(เรือนปุตตะ)ในการสืบทอดอำนาจและแบ่งสรรผลประโยชน์.
             เกมชิงอำนาจก็จะเกิดขึ้นอีก  จนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่ไม่รู้จักจบสิ้นในประเทศเราอีกต่อไป.. และต่อไป.. จนล้าหลัง พม่า และเขมร  เฮ้อ..วังเวงครับ.

ปาฏิหริย์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น